Mitarbeiter

Mitarbeiter der Arbeitsgruppe

Name Raum Tel. E-Mail
Arbeitsgruppenleiter/in
Dr. Markus LazarS1|03 376+49 6151 16-20917
 
Alumni
Dr.-Ing. Charalampos Anastassiadis
Jakob Leck M. Sc.
Dipl.-Ing. Mario Wessel
 
Ehemalige Mitarbeiter
Dr. Eleni Agiasofitou